روش شناسی طرح

معرفی شرکت ها در محیط کسب و کار تلاشی علمی برای تلخیص بسیاری از اطلاعات پیرامونی محیط کسب و کار در قالب سنجه های ساده و قابل درک است. رتبه بندی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت شرکت ها در مقایسه با رقبای خود در اختیار ذی نفعان از قبیل مدیران، سهام داران و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و بانک ها، مشتریان، دولت و سازمانهای دولتی و ... قرار دهد.
با کمک بررسی مداوم تحولات در فهرست برترین شرکت ها، تشخیص جهت حرکت در کسب و کارهای اقتصادی و شناسایی دورنمای رونق و رکود در صنایع مختلف و حتی ارزیابی میزان اثربخشی سیاست های اصلاحی اعمال شده، قابل پیگیری است. باید توجه داشت که دو روش کلی برای ارزیابی بنگاه های اقتصادی وجود دارد:
روش اول، روش ارزیابی جایگاه و نتیجه عملکرد شرکت ها است. بسیاری از فهرست های رتبه بندی متعارف در جهان از قبیل فورچون 500، هزار شرکت برتر آمریکا، S & P، FTSE ، IMI100 (رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران، سازمان مدیریت صنعتی)و .... بر اساس یک یا مجموعه ای از شاخص های خروجی گرا به رتبه بندی شرکت ها می پردازند. در واقع، مبنای ارزیابی از جایگاه و عملکرد شرکت ها در این فهرست ها، بر اساس یک یا مجموعه ای از شاخص ها با ماهیت ارائه خروجی و عملکرد شرکت است که در آن فقط خروجی و نتیجه، مورد نظر قرار می گیرد و فرآیند کسب این خروجی مد نظر نخواهد بود. البته استدلال این گروه از رتبه بندی ها این است که در یک مجموعه، خروجی بالا به شرطی حاصل می شود که فرآیند های پیشین و پسین آن مجموعه، از استاندارد و کیفیت حداکثر برخوردار باشد و به عبارتی برای شرکت های دارای خروجی ایده آل این فرض حاکم خواهد بود که فرآیند های قبلی آنها دارای حداکثر امتیاز های کیفی می باشد.
روش دوم، روش ارزیابی فرآیندی عملکرد شرکت یا روش های فرآیند گرا است. در این رتبه بندی، معیار ارزیابی شرکت ها بر فرآیند کار تمرکز بیشتری دارد. این مدل بر مجموعه گسترده تری از شاخص ها اعم از کیفی و کمی، بر دامنه وسیعتری از متغیر ها که ورودی ها (Input)، فرآیندها (Process) و خروجی ها (Output) را در برمی گیرد، تکیه دارند. بدیهی است این مدل ها نیز اطلاعات ارزشمندی را در خصوص فرآیند کار شرکت ها در اختیار مدیران و ذی نفعان شرکت قرار می دهند که می توان به جایزه تعالی مرکز مطالعات بهره وری سازمان مدیریت صنعتی در این زمینه اشاره کرد.
در روش های فرآیندگرا، اطلاعات زیادی برای محاسبه معیار های ارزیابی مورد نیاز است و در بسیاری از مواقع انجام بخش هایی از کار نیز بر خود ارزیابی، استوار می باشد. هرچند این روش زمانی که قصد رتبه بندی میان شرکت های زیادی را داریم، چندان قابل اتکاء نخواهد بود، ولی نظر به ارائه اطلاعات ارزشمند در مورد فرآیند های شرکت، نمی توان این نوع ارزیابی را نادیده گرفت.
در طرح معرفی و رتبه بندی برترین شرکت های منطقه آذربایجان، بر اساس نیاز سنجی و نظر سنجی صورت گرفته از ذینفعان طرح، علاوه بر استفاده از شاخص های نتیجه گرا مانند فروش سالانه، سود آوری و... از شاخص های فرآیند گرا از قبیل کیفیت محصولات و خدمات و... استفاده می شود.

شاخص های مورد استفاده در طرح معرفی و رتبه بندی برترین شرکت های منطقه آذربایجان
در این طرح، برترین شرکت ها بر اساس مجموعه ای از شاخص های مالی و غیر مالی در 5 حوزه زیر معرفی می شوند.
1) رشد و بازدهی
این حوزه نشان دهنده میزان رشد شرکت و بازگشت مالی سرمایه گذاری است. شاخص های مورد استفاده برای معرفی برترین شرکت های منطقه آذربایجان در حوزه رشد و سودآوری شرکت عبارتند از:
-    نرخ رشد
-    میزان سود خالص
-    بازده فروش
-    ارزش دارایی های شرکت

2)اثر بخشی در بازار های بین المللی
این حوزه نشان دهنده میزان بین المللی شدن شرکت و توفیق آن در بازارهای بین المللی می باشد. شاخص مورد استفاده برای تعیین شرکت های اثر بخش در بازار های بین المللی به شرح زیر می باشد:
-    تنوع بازار های صادراتی
-    سرانه صادرات
-    رشد صادرات
-    میانگین صادرات سه سال اخیر
3) استفاده هوشمندانه از دارایی های شرکت
استفاده هوشمندانه از دارایی ها نشان دهنده استفاده بهینه از منابع انسانی ، سرمایه، انرژی، ... و ترکیب بهینه آن ها در جهت تولید محصول و ارائه خدمات می باشد. شاخص بهره وری کل معیار مورد استفاده برای تعیین و معرفی شرکت های هوشمند در بهره گیری از دارایی ها می باشد.
4) اشتغال زایی
این حوزه نشان دهنده میزان ایجاد و حفظ اشتغال توسط شرکت ها می باشد و با استفاده از شاخص های زیر مورد سنجش قرار می گیرد:
-    تعداد کارکنان شرکت
-    خالص ایجاد اشتغال سالانه
5) کیفیت محصول
کیفیت محصول نشان دهنده میزان انطباق محصولات و خدمات شرکت ها با استاندارد های سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی است و با استفاده از شاخص های این سازمان مشخص می شود.
لازم به ذکر است نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی در منطقه آذربایجان تلاش خواهند کرد که شاخص هایی از جمله بهترین محل برای کار کردن، رهبری سازمانی، ارزش برند، مسئولیت اجتماعی، تعالی سازمانی و... نیز در دوره های آینده این طرح مورد ارزیابی قرار گیرند.
شایان ذکر است دارا بودن حداقل 40 میلیارد ریال فروش یا درآمد سالانه شرط لازم جهت حضور شرکت ها در این طرح می باشد. همچنین ازبابت حضور شرکت هادر طرح هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی گردد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز طرح معرفی برترین شرکتها می باشد