سازمان مدیریت صنعتی از سرمایه های کشور استنصر: رئیس دانشگاه خوارزمی گفت : سازمان مدیریت صنعتی از سرمایه های کشور است.

به گزارش نصر ، محمد علی سبحان اللهی در پنل تخصصی پنجمین همایش معرفی برترین شرکت های غرب و شمال غرب کشور ( ایران تک ) در تبریز افزود: سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی نیز با برگزاری این همایش نقش برجسته در معرفی ظرفیت های اقتصادی منطقه دارد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کشور در اوایل انقلاب اظهار داشت : در آن دوران همه برای آزادی کشور تلاش کردند و هیچ کس به فکر حزب و منافع خودش نبود تعهد و عرق سازمانی بسیار حائز اهمیت بود سازمانی به وسعت کشور.

وی ادامه داد : مردم ایران به این نتیجه رسیدند که برای کسب موفقیت ها خودشان باید به حرکت درآیند.

سبحان اللهی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش ایران تک اظهار داشت : این حرکت ها باید تداوم یابد و از این حیث ضرورت دارد تا زمینه برای بیان عوامل موفقیت سازمان های موفق اعلام شود .

این گزارش حاکی است؛ پنجمین همایش معرفی برترین شرکت های غرب و شمال غرب کشور ( ایران تک ) به همت اتاق بازرگانی تبریز و سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی با مشارکت ۶ استان برگزار شد.


 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز طرح معرفی برترین شرکتها می باشد