500 شرکت برتر منطقه شمالغرب/ رشد 5/2 برابری حضور و مشارکت شرکت های منطقه در چهارمین همایش ایران تک (برترین شرکت های منطقه شمالغرب)


چهارمین دوره طرح ایرن تک (معرفی برترین شرکت های منطقه شمالغرب) تفاوت های اساسی با ادوار قبلی خود دارد.
در این دوره از طرح بر خلاف دوره های قبلی که شاهد افزایش 30 درصدی مشارکت و حضور شرکت ها بودیم، تعداد شرکت های ارائه دهنده مدارک جهت ارزیابی و حضور در همایش 150 درصد رشد داشته است و در این دوره تعداد 500 شرکت در گروه های صنعتی مختلف و در حوزه های 5 گانه این طرح رتبه بندی خواهند شد .
لازم به ذکر است نتایج ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها تا پایان تیر ماه مشخص خواهخد گردید و اواخر مرداد ماه 95 نیز همایش طرح برگزار می گردد.
در نمودار زیر این افزایش و تغییرات تعداد شرکت ها در 4 دوره به تفکیک هر استان نشان داده شده است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز طرح معرفی برترین شرکتها می باشد