معرفی طرح

بر اساس آنچه مورد تأکید کلیه کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی می باشد، دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه اقتصادی به ویژه کسب جایگاه اول اقتصادی در آسیای جنوب غربی در سال 1404 و ایجاد بهبود روز افزون در فضای کسب و کار، امری ضروری به نظر می رسد . در این راستا لازم است کلیه طرح ها و برنامه های کلان کشور نیز با در نظر گرفتن این ضرورت و همسو با چشم انداز 20 ساله تنظیم و اجرا شود. بدیهی است محیط کسب و کار منطقه آذربایجان به عنوان یکی از قطب های بزرگ صنعتی کشور از این قاعده مستثنی نبوده و ایجاد بهبود بیش از پیش در آن در راستای تحقق اهداف اقتصادی چشم انداز کشور، امری مهم و حیاتی می باشد. این منطقه که همواره با اتکال به قدرت لایزال الهی، ایمان، عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده به عنوان یکی از پیشکوستان عرصه صنعت کشور مطرح بوده است، در سال های اخیر نیز در بسیاری از جنبه ها مانند رشد صنعتی، سهم از تولید ناخالص داخلی، صادرات محصولات صنعتی، معدنی و صنایع دستی، اشتغال، میزان سرمایه گذاری و ... در رتبه های بالای کشوری قرار داشته و این امر نقش و اهمیت آن را در مسیر توسعه کشور و رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله نمایان تر می سازد.
با عنایت به آنچه بیان گردید سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان با الهام از رسالت سازمان و در راستای بسط و گسترش تجربیات و خدمات سازمان مرکزی با همکاری نهاد های حاکمیتی و تشکل های بخش خصوصی ذیربط، با هدف فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی منطقه، این طرح را تحت عنوان معرفی برترین شرکت های منطقه آذربایجان در سطح حوزه جغرافیایی منطقه شمالغرب کشور، به اجرا درمی آورد.
انتظار می رود پس از اجرای این طرح، آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی منطقه بیش از پیش فراهم شده، فضای روشنتری از کسب و کار اقتصادی منطقه ارائه گردد. بر همین اساس شرکت های منتخب از زوایای مختلف با شاخص های متعددی که در ادامه اشاره می شود، مورد بررسی قرار گرفته اند.

اهداف طرح و مزایای اجرای آن

هدف اصلی پروژه معرفی برترین شرکت های منطقه آذربایجان، شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت های استانی و منطقه ای و رتبه بندی آنها از نظر میزان تأثیر گذاری در اقتصاد استانی، منطقه ای و ملی با هدف گسترش رقابت میان بنگاه های اقتصادی و در نتیجه ایجاد بهبود در محیط کسب و کار می باشد. در کنار این هدف مزایای ذیل نیز در اجرای پروژه مورد بحث متصور است:
-    شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ منطقه شمال غرب کشور در کنار یکدیگر و نحوه تغییر آن در طول زمان
-    افزایش رضایت بنگاه های اقتصادی و ایجاد انگیزه فعالیت و توسعه در محیط کسب و کار
-    ایجاد سیستم پاداش اجتماعی برای کارآفرینان و شرکت های مولد
-    ایجاد بستر های مناسب برای تعامل مؤثر شرکت های بزرگ منطقه با نهاد های دولتی، اجتماعی و مالی
-    افزایش رقابت پذیری شرکت های بزرگ منطقه در تعامل با اقتصاد ملی و جهانی
-    جلب مشارکت فعال عموم مردم به عنوان شرکای اجتماعی در توسعه شرکت های بزرگ و متوسط منطقه
-    کاهش هزینه های جذب نیروی متخصص برای شرکت های بزرگ منطقه از طریق شناساندن آنها به عنوان شرکت های برتر
-    آسان تر نمودن تصمیم گیری برای افراد متخصص و نخبگان جویای کار در انتخاب محل اشتغال خود
-    تسهیل شرایط تصمیم گیری سرمایه گذاران در خصوص راه اندازی کسب و کار جدید
-    ایجاد زمینه تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایای تازه
-    جلب توجه سیاست گذاران و سرمایه گذاران به مزیت های منطقه در بخش های مختلف اقتصادی
-    ارائه اطلاعات شفاف و قابل اعتماد برای تصمیم گیران و سیاست گذاران دولتی در خصوص فضای کسب و کار منطقه
-    ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران از بابت کار کردن در برترین شرکت های منطقه
-    ایجاد و افزایش شهرت منطقه ای، ملی و بین المللی بنگاه های اقتصادی منطقه و محصولات آنها
-    مشارکت فعال سازمان مدیریت صنعتی به عنوان شریک اجتماعی دولت
-    محک زدن مستمر شاخص های مختلف رشد شرکت ها با یکدیگر و همچنین با مقیاس ملی و جهانی
-    توسعه سرمایه اجتماعی در سطح منطقه و کشور
-    افزایش میزان مشارکت در فعالیت ها و مبادلات منطقه ای و بین المللی
-    ارائه اطلاعات ارزشمند به نهاد های حاکمیتی در خصوص تأمین منابع مورد نیاز طرح های مختلف شرکت های بزرگ و تأثیر گذار

اهمیت طرح

اهمیت طرح معرفی برترین شرکت های منطقه آذربایجان برای بنگاه های اقتصادی
-    شناسایی وضعیت رقابتی
این طرح به بنگاه ها کمک می کند تا درباره وضعیت خود در مقایسه با رقیبان- در صنعت و کل بنگاه ها- شناخت شفاف و دقیقی پیدا کنند و آثار فعالیت شان را بر وضعیت رقابتی خود مشاهده نمایند.
-    تدوین برنامه استراتژی (راهبردها)
فهرست انتشار یافته، به خصوص روند آن در سال های مختلف، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل گران مالی و استراتژیک شرکت قرار می دهد. این اطلاعات منابع موثق و مستندی در جهت تدوین استراتژی های شرکت در آینده خواهند بود.
-    جلب نظر سهامداران و ذی نفعان
همچنین این طرح می تواند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت بنگاه در مقایسه با رقیبان خود در اختیار ذی نفعان از قبیل مدیران، سهام داران و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و بانک ها، مشتریان و دیگر نهاد هایی که به نحوی در فعالیت اقتصادی بنگاه مرتبط هستند، قرار دهد. بنابراین بنگاه هایی که از عملکرد مثبتی برخوردارند، می توانند با نمایش فعالیت های خود در قالب شاخص های مختلف طرح، در جذب سرمایه، جلب کمک های دولتی، مشارکت یا هر گونه فعالیت مطلوب اقتصادی با دیگر بنگاه ها یا نهادهای داخلی و خارجی موفق تر عمل کنند.
-    تشویق کارآفرینان
این طرح با تلاش در جهت ارائه اطلاعاتی شفاف در خصوص وضعیت کسب و کار در منطقه و همچنین قدردانی از برترین شرکت های منطقه باعث افزایش انگیزه در کارآفرینان خواهد شد تا نسبت به توسعه کسب و کار و کارآفرینی خود اقدامات بیشتری را انجام دهند.
-    جذب و نگهداری افراد با استعداد
این طرح اطلاعات ارزشمندی در خصوص فرهنگ کاری و میزان توجه شرکت ها به اصلی ترین سرمایه های خود یعنی نیروی انسانی، در اختیار کارکنان شرکت به عنوان یکی ذی نفعان مهم و افراد جویای کار قرار می دهد. بنابراین شرکت هایی که از عملکرد مثبتی برخوردارند، می توانند در جذب و نگهداری افراد نخبه و با استعداد در مقایسه با رقبای خود موفق تر عمل نمایند.

اهمیت طرح معرفی برترین شرکت های منطقه آذربایجان برای سیاست گذاران اقتصادی

-    تحلیل روند اقتصادی منطقه
با مشاهده فهرست شرکت ها و به خصوص روند تغییرات آن در سال های مختلف، تحولات عرصه اقتصاد بنگاهی از منظری شفاف تر قابل مشاهده خواهد بود. با بررسی مداوم تحولات فهرست بررسی شده بنگاه ها، تشخیص جهت حرکت در کسب و کار های اقتصادی و شناسایی دورنمای رونق و رکود در صنایع مختلف بر اساس اطلاعات معتبر و مستند میسر خواهد بود و این امر، دست اندرکاران سیاست گذاری های اقتصادی و صنعتی را جهت اخذ تصمیمات متناسب در راستای اهداف بلند مدت اقتصادی یاری خواهد داد.
-    تدوین سیاست های اصلاحی
با بررسی و تحلیل تغییر رتبه بنگاه ها در فهرست برترین شرکت های منطقه، سیاست گذاران اقتصادی می توانند میزان اثر بخشی سیاست های اصلاحی اعمال شده خود را در سطح کلان و یا در سطح صنعت، به صورت مستقیم بر رقابت پذیری بنگاه ها، تغییرات وضعیت صنعت و نیز تغییرات صنایع نسبت به یکدیگر و در نهایت آثار بلند مدت بر آرایش بنگاه های اقتصادی منطقه شمالغرب کشور پیگیری نمایند.

اهمیت طرح معرفی برترین شرکت های منطقه آذربایجان برای مردم
-    افراد جامعه به عنوان مصرف کنندگان کالا و خدمات بنگاه های اقتصادی با آگاهی از فهرست برترین شرکت ها، آنها را مورد تحسین قرار داده و در تصمیم گیری برای خرید و همچنین تصمیم گیری برای اشتغال، این فهرست را مد نظر قرار می دهند.

اهمیت طرح معرفی برترین شرکت های منطقه آذربایجان برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی
-    تحلیل بازار سرمایه
فهرست منتشر شده می تواند به فعالان اقتصادی – به خصوص سهام داران و فعالان بازار سرمایه- اطلاعات تحلیلی دقیق تری ارائه دهد. این اطلاعات در کنار اطلاعات معتبر دیگر، به شناسایی روند شرکت و پیش بینی روند آینده آن کمک می نماید.
-    شناسایی فرصت های همکاری اقتصادی
اطلاعات مندرج در فهرست طرح حاضر می تواند به شرکت های داخلی و خارجی در یافتن فرصت های همکاری و مشارکت اقتصادی با بنگاه های مستعد یاری نماید.
-    تشویق رقابت در بخش دولتی و خصوصی
این طرح می تواند به گسترش و تشویق رقابت، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی کمک کند.

نکات قابل توجه و محدودیت های طرح

در تحلیل آمار و نتایج این طرح، لازم است به مواردی که ممکن است به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه ایجاد شود، توجه کافی صورت گیرد.
در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصاد های در حال توسعه، قیمت ها منعکس کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. وجود یارانه های مختلف، نقش دولت در کنترل قیمت ها و مواردی از این قبیل، موجب انحراف قیمت ها می شود و لذا این شاخص ها قادر نیستند وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهند. مثلاً رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم نشان دهنده افزایش قیمت محصول فروش رفته و مقدار عددی محصولات فروخته شده آن است. از آنجا که افزایش قیمت در چنین اقتصادی اساساً ناشی از افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، در این صورت افزایش فروش، نشان دهنده رشد واقعی و سالم این شرکت ها است. در حالی که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمت ها، یا ناشی از وجود بازار های انحصاری و یا ناشی از دخالت های دولت در تعیین قیمت محصولات شرکت های تولیدی است. بنابراین، باید در مقایسه فروش شرکت ها و رتبه بندی آنها از نظر فروش، این مقوله را در نظر داشت.
مشکل انحراف های قیمت نه تنها مشکل این نوع فهرست ها در شرایط اقتصادی ایران است، بلکه در هر نوع آمار اقتصادی خود را نشان می دهد. حساب های ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمار های مشابه، همه انحرافات قیمتی خود را دارند و لذا تمامی واقعیت های اقتصادی را منعکس نمی کنند. طبیعی است که با کاهش دخالت های دولت و آزاد شدن تجارت، قیمت ها به سمت شفافیت و سلامت بیشتری حرکت خواهند کرد. به دلیل سابقه تورمی کشور در سال های گذشته، مقایسه جمع کل دارایی های ثابت شرکت ها و محاسبات مربوط به آن باید با احتیاط لازم صورت گیرد. از آنجا که شرکت ها بر اساس قیمت های تاریخی، دارایی های ثابت خود را در دفاتر ثبت کرده اند و تاریخ سرمایه گذاری شرکت ها با هم متفاوت است، در این صورت دارایی ها و نسبت سود و فروش به دارایی ها، تمامی واقعیت را منعکس نمی کند. با توجه به این مطلب ضروری است که در استفاده از شاخص های مرتبط با میزان دارایی های شرکت در بررسی ها و تحقیقات اقتصادی، به این مسئله توجه شود.
همچنین ابزار پرسشنامه که در برخی از حوزه های ارزیابی این طرح مورد استفاده قرار می گیرد دارای برخی محدودیت های ذاتی است که ممکن است تمام واقعیت ها را بیان نکند که البته با بهره گیری از تکنیک های متنوع و پیشرفته آماری سعی خواهد شد این محدودیت ها به حداقل خود کاهش یافته و روایی و اعتبار ابزار اندازی گیری تامین گردد. همچنین در مرحله گردآوری داده ها با استفاده از روش های علمی سعی خواهد شد، خطا های محتمل کاهش یافته و داده های قابل اعتماد برای تجزیه و تحلیل گردآوری شود.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز طرح معرفی برترین شرکتها می باشد